aldatma senaryo..

SAHNE 1 (GÖRÜNTÜ GEÇI[PLEASE INSERT PRERENDERUNICODE{Å?}
INTO PREAMBLE]LERI)
‘Iki ana karaketin mutlu kareleri gelir ekrana evlilik, do^gum
günü vs. ¸seyler olabilir her mutlu andan bir kesit.
Görüntü kesitlerinde görüntü sallanır ve vurgulu bi ses
efekti kullanılır.
SAHNE 2 JENERIK
Görüntüler e¸sli^ginde yazılar akar.
Yazıların sonunda birden ekran kararız ve açılır.
SAHNE 3 ‘IÇ-GECE-MUTFAK
Adam elinde bıçakla tezgahta salatalık vs.. do^gramaktadır.
Önce bıça^gı ve do^granan seyleri görürüz, sonra görüntü
açılır efektle ve adamı ve tezgaha yaslanmı¸s ona sessizce ve
dikkatle bakan öfkeli, siyah giymi¸s bir kadın görürüz.
GEÇI¸S EFEKTI
SAHNE 4 ‘IÇ-GÜN-DI¸S KAPI ÖNÜ (HOL)
Adamla kadın sakala¸sır ve gülü¸sürler bir¸seyler söylerler
ancak bütün sesler uzaktır.
GEÇI¸S EFEKTI
SAHNE 5 ‘IÇ-GECE-MUTFAK
Mutfak masasında adam oturmu¸s hazırladıklarını yemektedir
Salata, zeytin ve peynir vardır masada. ‘Isteksizce yer
sakalları uzamı¸s ve saçı ba¸sı da^gınıktır. Kadında onun
kar¸sısına oturmu¸stur. Onunda önünde aynı ¸seyler vardır. Ama
o hiç bir¸sey yemez.
GEÇI¸S EFEKTI
SAHENE 6 ‘IÇ-GECE-OTURMA ODASI
Lo¸s bir ı¸sık vardır odada, derinden bir a^glama sesi gelir
kamera hareketlidir ancak, televizyonu çeker.Televizyonda
adamla kadının mutlu bir anları vardır. Di^ger arkada¸slarıyla
oyun oynarlar sesleri biz tvden alırız. Ama uzaktan adamın
a^glama sesi gelir.

2.
GEÇI¸S EFEKTI
SAHNE 7 ‘IÇ-GECE-YATAK ODASI
Adam yatakta oturmu¸stur ve makyaj masasının oldu^gu yöne
do^gru bakar. Mutludur, güler.
GEÇI¸S EFEKTI
Bir anlı^gına bizde görürüz makyaj masasını ancak kimse
yoktur.
GEÇI¸S EFEKTI
Makyaj masasının önünde kadın oturmaktadır, üzerinde beyaz
bir gecelik vardır saçlarının kabarıklı^gından yeni taranmı¸s
olu^gu bellidir. Yava¸sça adamın yanına yakla¸sır. Elini adama
do^gru uzatır ve adam onun elini tutar yanına yatar.
GEÇI¸S EFEKTI
Kamera sallanır etraf karanlıktır adamın a^glama sesi
duyulur.A^glamalar arasında sesi duyulur ama pek anla¸sılır
de^gildir. Yorgana bürünmü¸srür ve yorganın altından
saklandı^gı beli olur.
ADAM
(Sürekli a^glamaklı sesle
sayıklar)
Benim suçum, benim suçum benim
suçum.
GEÇI¸S EFEKTI
SAHNE 8 ‘IÇ-GÜN-MUTFAK
Adam küçük bir kahvaltı sofrası hazırlamı¸stır, üzerinde
yakım elbise vardır i¸se gitmek için hazırlanmı¸stır. Kadın
aynı kıyafetlerle (siyah) kar¸sısında oturur. Kaçamak ¸sekilde
birbirlerine bakarlar ama kimse konu¸smaz.
GEÇI¸S EFEKTI
SAHNE 9 ‘IÇ-GÜN-APARTMAN KORIDORU (YAVA¸S HAREKET)
Adam hızla kapıyı kapatır, kapının ardında kadını görürüz.
Adam birden kapının arında bir¸sey gördü^günü farkeder, kapıyı
tutmak için birden öne atılır ama kapı sertçe yüzüne
kapanır.
GEÇI¸S EFEKTI

3.
SAHNE 10 DI¸S-GÜN-CADDE
Arabalar hızla adamın önünden geçmektedir. Önce yüzden adamı
sallanırken görürüz. Sonra adamın bakı¸s açısından arabaları,
birden öne do^gru dü¸seriz.
GEÇI¸S EFEKTI
SAHNE 11 DI¸S-GÜN-CAFE
Adamı ba¸ska bir kadınla cafede otururken görürüz adam
kadının elini öper mutlulardır, cilvele¸sirler.
GEÇI¸S EFEKTI
SAHNE 12 DI¸S-GÜN-CADDE
Adamı omzundan birisi sertçe çeker, adam dönder kendisini
çeken adamın suratına bo¸s bo¸s bakar, adam ona bir¸seyler
söyler ama sesler büyür, yayvanla¸sır hiç bir¸sey anla¸sılmaz.
Bu hareketleri adamın gözündende yansıtabiliriz.
GEÇI¸S EFEKTI
SAHNE 13 DI¸S-ALACAKARANLIK
Dı¸sarıdan bir oteli görürüz. Adam di^ger kadınla öpü¸serek
merdivenlerden çıkmaktadır. Sessizli^gin içinde kadinin
sessizce a^glamasını duyarız.
EKRAN KARARIR VE AÇILIR
SAHNE 14 ‘IÇ-GECE-BANYO
Kadın bir tra¸s bıça^gı alır ve uç kısmındaki korumasını
kırar. daha sonra onu küvetin yanına koyar ve küvetin suyunu
açar. Aynanın kar¸sısına tekrar gelir. sa^glarını eller, bir
saç borası alır ve saçlarına sürer.
GEÇI¸S EFEKTI
SAHNE 15 ‘IÇ-GECE-OTEL ODASI
Adam üstünü giyinmektedir. Kadın yatakta yatar. Adam
ceketini giydikten sonra cebinden telefonunu çıkartır. Bir
mesaj alındı yazmaktadir, acar ve mesaji okur.
(A¸SKIM)-Hayatım bu gün çok
yoruldu^gunu b’IL’IYORUM O YÜZDEN EVE
(MORE)

4.
ERKEN GELMEYE AÇI¸S SANA B’IR
SÜPR’IZ’IM VAR. SEN’I SEV’IYORUM.
GEÇI¸S EFEKTI
SAHNE 16 IÇ-GECE-OTURMA ODASI
Adam uzanmı¸s televizyonda yine eski görüntüleri
izlemektedir. Sıkıntılı ve a^glamaklıdır.
Yan koltukta oturan kadın sehpanın üzerindeki resmi hafifçe
kendine çevirir oldu^gu yerde bakar ve hafifçe ittirerek yere
dü¸sürür.
GEÇI¸S EFEKTI
SAHNE 17 ‘IÇ-GÜN-OTURMA ODASI
Dü¸smü¸s resimi kadın yerden alır. Dı¸serdan bir ses gelir.
ADAM
(Gülerek)
Kıramadın helal olsun yani.
KADIN
(Güler)
Emced beylerimizde yerlerde
sürünecek adam mıydı? Ciddenn kimdi
bu adam ya?
ADAM
Hım sen hikayenin detayını
bilmiyorsun de^gil mi?
KADIN
Yok hep geçi¸stirdin.
ADAM
Emced Bey annemin anlattıklarına
göre büyük büyük dedem olur. ¸Sahıs
Recai-zade Mahmut Ekrem’in o^gludur.
Emcet’in hayatı sürekli hastalıkla
geçmi¸s, yatalakmı¸s. Recaizade
o^gluna bir hem¸sire tutmu¸s Mebrure
adında, bu iki genç birbirlerini
herkesten gizli sevmeye
ba¸slamı¸slar. Ama adam hasta buna
ra^gmen birlikte olmu¸slar. Kısa süre
sonra Emced Bey 20 ya¸sındayken
ölmü¸s. O sıra Mebrure’yi de ya¸slı
(MORE)

5.
ADAM (cont’d)
paralı bir a^gaya vermi¸sler. Annem
Emcedin dedesi oldu^gunu savunur bu
¸seklide.
GEÇ’I¸S EFEKT’I
SAHNE 18 ‘IÇ-GECE-OTURMA ODASI
Adam koltu^gun kö¸sesine büzülmü¸s dizlerini kendine çekmi¸s
a^glamaktadır.
ADAM
(Ba^gırarak)
Buradasın de^gil mi? Biliyorum
buradasın hadi göster kendini çok
özledim seni. Biliyorum benim
hatam, ama biliyorum gitmedin
buradasın.
GEÇ’I¸S EFEKT’I
SAHNE 19 DI¸S-GECE-SOKAK
Adam arabasından ıslık çalarak iner kapıyı kitler ve eve
do^gru çıkar. Merdivenlerden izleriz onu ne¸selidir.
GEÇ’I¸S EFEKT’I
SAHNE 20 ‘IÇ-GECE-HOL
Çıkı¸s kapısını görürüz ve adam içeri girer kapıyı kapatırken
bizde onun gözünden duvarı görürüz duvarda bir ka^gıt parçası
bulur, okla yön belirtilmi¸stir. Güler ve ne¸seli bir ¸seklide
okları takip eder oklar banyoya gider.
GEÇ’I¸S EFEKT’I
SAHNE 21 ‘IÇ-GECE-BANYO
Banyo kapısını görürüz. Etraf buharlıdır. kapı birden açılır
adam deh¸set içinde kalır a^gzını tutar çı^glık atar kameraya
kosar.
Kamera açısı de^gi¸sir bizde banyoyu genel görürüz kadını
parmaklarından kan damlar, önceki sahnedeki jilet kanlıdır.
küçük bir kan birikintisi olmu¸stur yerde dam ko¸sar kadını
çıkartmaya çalı¸sır küvetten su dolu küvetten kadın
a^gırla¸smı¸stır (saçları boyanmı¸stır) ve adam kadının öldü^günü

6.
anlar brakır ba^gırmaya a^glamaya ba¸slar. Ses uzakla¸sır çı^glık
kalır. Sesler bo^gukla¸sır ve mekanikle¸sir her çı^glıkta
görüntü sallanır. Feryat duyulur.
Yerde kanla yazılmı¸s bir not ili¸sir yerde gözümüze, biraz
da^gıldı^gından zor seçilir.
BEN’I ALDATTIN. HEM DE BU GÜN.
Adam ba^gırmaya devam eder.
GEÇ’I¸S EFEKT’I
EKRAN KARARIR (2-3 SN)
GEÇ’I¸S EFEKT’I
SAHNE 22 ‘IÇ-GECE-OTURMA ODASI
Adam koltu^gun kö¸sesine sinmi¸stir. A^glar ve sürekli sayıklar.
ADAM
Üzgünüm, üzgünüm, üzgünüm…
Buradasın biliyorum göster kendini,
buradasın..
Birdenbire kadın belirir, adam onu görür aynı ¸seyleri
tekaralamaktadır, ama kalkar. Kamera açısı ge^gi¸sir. Kadın
adamın dıdaklarını bastırarak susturur. Adam hala
a^glamaktadır göz ya¸slarını siler. Elinden tutar ve kapıya
do^gru götürür.
GEÇ’I¸S EFEKTI
Masanin üzerinde açık bir ilaç kutusu görülür.
GEÇI¸S EFEKTI
Görüntü oturan adama odaklanır sabit ve hareketsiz bir
biçimde oturmaktadır ölmü¸stür.
Görüntü sallarır.
GEÇI¸S EFEKT’I
Ekran kararır.
SAHNE 23 JENERIK
SON

Comments

facebook'ta yorum yazın

aldatma senaryo..” üzerine bir düşünce

fikrin nedir?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.