aldatma senaryo..

SAHNE 1 (GÖRÜNTÜ GEÇI[PLEASE INSERT PRERENDERUNICODE{Å?}
INTO PREAMBLE]LERI)
‘Iki ana karaketin mutlu kareleri gelir ekrana evlilik, do^gum
günü vs. ¸seyler olabilir her mutlu andan bir kesit.
Görüntü kesitlerinde görüntü sallanır ve vurgulu bi ses
efekti kullanılır.
SAHNE 2 JENERIK
Görüntüler e¸sli^ginde yazılar akar.
Yazıların sonunda birden ekran kararız ve açılır.
SAHNE 3 ‘IÇ-GECE-MUTFAK
Adam elinde bıçakla tezgahta salatalık vs.. do^gramaktadır.
Önce bıça^gı ve do^granan seyleri görürüz, sonra görüntü
açılır efektle ve adamı ve tezgaha yaslanmı¸s ona sessizce ve
dikkatle bakan öfkeli, siyah giymi¸s bir kadın görürüz.
GEÇI¸S EFEKTI
SAHNE 4 ‘IÇ-GÜN-DI¸S KAPI ÖNÜ (HOL)
Adamla kadın sakala¸sır ve gülü¸sürler bir¸seyler söylerler
ancak bütün sesler uzaktır.
GEÇI¸S EFEKTI
SAHNE 5 ‘IÇ-GECE-MUTFAK
Mutfak masasında adam oturmu¸s hazırladıklarını yemektedir
Salata, zeytin ve peynir vardır masada. ‘Isteksizce yer
sakalları uzamı¸s ve saçı ba¸sı da^gınıktır. Kadında onun
kar¸sısına oturmu¸stur. Onunda önünde aynı ¸seyler vardır. Ama
o hiç bir¸sey yemez.
GEÇI¸S EFEKTI
SAHENE 6 ‘IÇ-GECE-OTURMA ODASI
Lo¸s bir ı¸sık vardır odada, derinden bir a^glama sesi gelir
kamera hareketlidir ancak, televizyonu çeker.Televizyonda
adamla kadının mutlu bir anları vardır. Di^ger arkada¸slarıyla
oyun oynarlar sesleri biz tvden alırız. Ama uzaktan adamın
a^glama sesi gelir.

2.
GEÇI¸S EFEKTI
SAHNE 7 ‘IÇ-GECE-YATAK ODASI
Adam yatakta oturmu¸stur ve makyaj masasının oldu^gu yöne
do^gru bakar. Mutludur, güler.
GEÇI¸S EFEKTI
Bir anlı^gına bizde görürüz makyaj masasını ancak kimse
yoktur.
GEÇI¸S EFEKTI
Makyaj masasının önünde kadın oturmaktadır, üzerinde beyaz
bir gecelik vardır saçlarının kabarıklı^gından yeni taranmı¸s
olu^gu bellidir. Yava¸sça adamın yanına yakla¸sır. Elini adama
do^gru uzatır ve adam onun elini tutar yanına yatar.
GEÇI¸S EFEKTI
Kamera sallanır etraf karanlıktır adamın a^glama sesi
duyulur.A^glamalar arasında sesi duyulur ama pek anla¸sılır
de^gildir. Yorgana bürünmü¸srür ve yorganın altından
saklandı^gı beli olur.
ADAM
(Sürekli a^glamaklı sesle
sayıklar)
Benim suçum, benim suçum benim
suçum.
GEÇI¸S EFEKTI
SAHNE 8 ‘IÇ-GÜN-MUTFAK
Adam küçük bir kahvaltı sofrası hazırlamı¸stır, üzerinde
yakım elbise vardır i¸se gitmek için hazırlanmı¸stır. Kadın
aynı kıyafetlerle (siyah) kar¸sısında oturur. Kaçamak ¸sekilde
birbirlerine bakarlar ama kimse konu¸smaz.
GEÇI¸S EFEKTI
SAHNE 9 ‘IÇ-GÜN-APARTMAN KORIDORU (YAVA¸S HAREKET)
Adam hızla kapıyı kapatır, kapının ardında kadını görürüz.
Adam birden kapının arında bir¸sey gördü^günü farkeder, kapıyı
tutmak için birden öne atılır ama kapı sertçe yüzüne
kapanır.
GEÇI¸S EFEKTI

3.
SAHNE 10 DI¸S-GÜN-CADDE
Arabalar hızla adamın önünden geçmektedir. Önce yüzden adamı
sallanırken görürüz. Sonra adamın bakı¸s açısından arabaları,
birden öne do^gru dü¸seriz.
GEÇI¸S EFEKTI
SAHNE 11 DI¸S-GÜN-CAFE
Adamı ba¸ska bir kadınla cafede otururken görürüz adam
kadının elini öper mutlulardır, cilvele¸sirler.
GEÇI¸S EFEKTI
SAHNE 12 DI¸S-GÜN-CADDE
Adamı omzundan birisi sertçe çeker, adam dönder kendisini
çeken adamın suratına bo¸s bo¸s bakar, adam ona bir¸seyler
söyler ama sesler büyür, yayvanla¸sır hiç bir¸sey anla¸sılmaz.
Bu hareketleri adamın gözündende yansıtabiliriz.
GEÇI¸S EFEKTI
SAHNE 13 DI¸S-ALACAKARANLIK
Dı¸sarıdan bir oteli görürüz. Adam di^ger kadınla öpü¸serek
merdivenlerden çıkmaktadır. Sessizli^gin içinde kadinin
sessizce a^glamasını duyarız.
EKRAN KARARIR VE AÇILIR
SAHNE 14 ‘IÇ-GECE-BANYO
Kadın bir tra¸s bıça^gı alır ve uç kısmındaki korumasını
kırar. daha sonra onu küvetin yanına koyar ve küvetin suyunu
açar. Aynanın kar¸sısına tekrar gelir. sa^glarını eller, bir
saç borası alır ve saçlarına sürer.
GEÇI¸S EFEKTI
SAHNE 15 ‘IÇ-GECE-OTEL ODASI
Adam üstünü giyinmektedir. Kadın yatakta yatar. Adam
ceketini giydikten sonra cebinden telefonunu çıkartır. Bir
mesaj alındı yazmaktadir, acar ve mesaji okur.
(A¸SKIM)-Hayatım bu gün çok
yoruldu^gunu b’IL’IYORUM O YÜZDEN EVE
(MORE)

4.
ERKEN GELMEYE AÇI¸S SANA B’IR
SÜPR’IZ’IM VAR. SEN’I SEV’IYORUM.
GEÇI¸S EFEKTI
SAHNE 16 IÇ-GECE-OTURMA ODASI
Adam uzanmı¸s televizyonda yine eski görüntüleri
izlemektedir. Sıkıntılı ve a^glamaklıdır.
Yan koltukta oturan kadın sehpanın üzerindeki resmi hafifçe
kendine çevirir oldu^gu yerde bakar ve hafifçe ittirerek yere
dü¸sürür.
GEÇI¸S EFEKTI
SAHNE 17 ‘IÇ-GÜN-OTURMA ODASI
Dü¸smü¸s resimi kadın yerden alır. Dı¸serdan bir ses gelir.
ADAM
(Gülerek)
Kıramadın helal olsun yani.
KADIN
(Güler)
Emced beylerimizde yerlerde
sürünecek adam mıydı? Ciddenn kimdi
bu adam ya?
ADAM
Hım sen hikayenin detayını
bilmiyorsun de^gil mi?
KADIN
Yok hep geçi¸stirdin.
ADAM
Emced Bey annemin anlattıklarına
göre büyük büyük dedem olur. ¸Sahıs
Recai-zade Mahmut Ekrem’in o^gludur.
Emcet’in hayatı sürekli hastalıkla
geçmi¸s, yatalakmı¸s. Recaizade
o^gluna bir hem¸sire tutmu¸s Mebrure
adında, bu iki genç birbirlerini
herkesten gizli sevmeye
ba¸slamı¸slar. Ama adam hasta buna
ra^gmen birlikte olmu¸slar. Kısa süre
sonra Emced Bey 20 ya¸sındayken
ölmü¸s. O sıra Mebrure’yi de ya¸slı
(MORE)

5.
ADAM (cont’d)
paralı bir a^gaya vermi¸sler. Annem
Emcedin dedesi oldu^gunu savunur bu
¸seklide.
GEÇ’I¸S EFEKT’I
SAHNE 18 ‘IÇ-GECE-OTURMA ODASI
Adam koltu^gun kö¸sesine büzülmü¸s dizlerini kendine çekmi¸s
a^glamaktadır.
ADAM
(Ba^gırarak)
Buradasın de^gil mi? Biliyorum
buradasın hadi göster kendini çok
özledim seni. Biliyorum benim
hatam, ama biliyorum gitmedin
buradasın.
GEÇ’I¸S EFEKT’I
SAHNE 19 DI¸S-GECE-SOKAK
Adam arabasından ıslık çalarak iner kapıyı kitler ve eve
do^gru çıkar. Merdivenlerden izleriz onu ne¸selidir.
GEÇ’I¸S EFEKT’I
SAHNE 20 ‘IÇ-GECE-HOL
Çıkı¸s kapısını görürüz ve adam içeri girer kapıyı kapatırken
bizde onun gözünden duvarı görürüz duvarda bir ka^gıt parçası
bulur, okla yön belirtilmi¸stir. Güler ve ne¸seli bir ¸seklide
okları takip eder oklar banyoya gider.
GEÇ’I¸S EFEKT’I
SAHNE 21 ‘IÇ-GECE-BANYO
Banyo kapısını görürüz. Etraf buharlıdır. kapı birden açılır
adam deh¸set içinde kalır a^gzını tutar çı^glık atar kameraya
kosar.
Kamera açısı de^gi¸sir bizde banyoyu genel görürüz kadını
parmaklarından kan damlar, önceki sahnedeki jilet kanlıdır.
küçük bir kan birikintisi olmu¸stur yerde dam ko¸sar kadını
çıkartmaya çalı¸sır küvetten su dolu küvetten kadın
a^gırla¸smı¸stır (saçları boyanmı¸stır) ve adam kadının öldü^günü

6.
anlar brakır ba^gırmaya a^glamaya ba¸slar. Ses uzakla¸sır çı^glık
kalır. Sesler bo^gukla¸sır ve mekanikle¸sir her çı^glıkta
görüntü sallanır. Feryat duyulur.
Yerde kanla yazılmı¸s bir not ili¸sir yerde gözümüze, biraz
da^gıldı^gından zor seçilir.
BEN’I ALDATTIN. HEM DE BU GÜN.
Adam ba^gırmaya devam eder.
GEÇ’I¸S EFEKT’I
EKRAN KARARIR (2-3 SN)
GEÇ’I¸S EFEKT’I
SAHNE 22 ‘IÇ-GECE-OTURMA ODASI
Adam koltu^gun kö¸sesine sinmi¸stir. A^glar ve sürekli sayıklar.
ADAM
Üzgünüm, üzgünüm, üzgünüm…
Buradasın biliyorum göster kendini,
buradasın..
Birdenbire kadın belirir, adam onu görür aynı ¸seyleri
tekaralamaktadır, ama kalkar. Kamera açısı ge^gi¸sir. Kadın
adamın dıdaklarını bastırarak susturur. Adam hala
a^glamaktadır göz ya¸slarını siler. Elinden tutar ve kapıya
do^gru götürür.
GEÇ’I¸S EFEKTI
Masanin üzerinde açık bir ilaç kutusu görülür.
GEÇI¸S EFEKTI
Görüntü oturan adama odaklanır sabit ve hareketsiz bir
biçimde oturmaktadır ölmü¸stür.
Görüntü sallarır.
GEÇI¸S EFEKT’I
Ekran kararır.
SAHNE 23 JENERIK
SON

One comment

Siz ne düşünüyorsunuz?

Back to Top
%d blogcu bunu beğendi: