Baharı Neyler – Nâbi

Hatırfüruz-i hüsnün zevk-i baharı neyler
Ahuperest-i çeşmin sayd ü şikârı neyler

Yârin güzergehidir uşşaka cay-rahat
Rindan-i haneberduş dar ü ârı neyler

Düşmez güruh-i meste olmak hicabe beste
Rüsvaylık dururken namus ü ârı neyler

Etmez cüda rakîbi mened-i saye ol meh
Bilmem o şuh-i pür kâr ol nabkârı neyler

Pest ü bülend birdir sıyt ü sada-yi aşka
Nevbetzen-i mahabbet evc-i hisarı neyler

Nakşin girince cane mahvoldu arzular
Divar-i künci külhan nakş ü nigârı neyler

Kayd-i rusumdur hep tesbih ü tac ü hırka
Derviş-i bîser ü pa vaz’-i vekarı neyler

Merkezle âşina ol etme muhite rağbet
Müstağrak-i hakikat meyl-i kenarı neyler

Zıll olsa da çekilmez bar-i giran-i minnet
Seyyah-i bîalâik pay-i çenarı neyler

Yek nefha-i inayet eyler kenara vasıl
Nabî sefine-i dil ol ruzgârı neyler


Yayımlandı

kategorisi

yazarı:

Etiketler:

Yorumlar

Siz ne düşünüyorsunuz?