BATI’DA DEVRİMLER VE DEVRİMCİ GELENEKLER (1560-1991) David Parker

1. Giriş Devrime ilişkin yaklaşımlar Devrimler ve ilerleme fikri Marksistler, elbette, John Locke’un sadece özgürlük ve mülkiyet savunusunun eş anlamlı olduğu görüşünü değil, mülkiyetinin korunmasının yönetimin asli işlevinin olması gerektiği görüşünü de asla kabul etmelidirler. Devrimci süreç Devlet, iktidarının geri dönülmez biçimde kaybedildiği bir devrimci anı. Fransız Devrimi: Bir model …

Türkiye ve Radikal Demokrasi (E. Fuat Keyman)

GLOBALLEŞME ve RADİKAL DEMOKRASİ Genç Modern Zamanlarda Siyaset ve Demokratik Yönetim Küçülen ve Parçalanan Dünyada Siyaseti Anlamak “Postmodernite kavramının 1980’li yılların anahtar kavramı, globalleşme kavramı da bizi üçüncü milenyuma taşıtan 1990’lı yılların anahtar kavramı olabilir.” Fukuyama’nın “tarihin sonu”, Hungtinton’un “medeniyetler savaşı”, Lyotard’ın “postmodern durum”, Beck’in “risk toplumu”, Lash ve Urrr’nin …

GLOBAL BİR BAKIŞLA POLİTİK SOSYOLOJİ

GLOBAL BİR BAKIŞLA POLİTİK SOSYOLOJİ Ali Yaşar SARIBAY GİRİŞ Neden Global Bakışla Politik Sosyoloji? Sosyolojinin bu güne kadar ulus-devlet ve bir toplum merkezli çözümlemeleri, esasen Bıta-dışı toplumlara empoze edilen bir düşünme ve çözümleme tarzıdır. Bu düşünme tarzı son tahlilde, Doğu’nun durağan, irrasyonel ve geri olduğunu, kendini düzeltmenin yolu olarak değişirken, …

Back to Top