Blood Night

Mary Hatchet kasabada efsane olmuştur. Kendisi küçük yaşında, annesini katletmiş, (bunun neden olduğunu bilmiyoruz) akabinde de akli dengesi bozuk diye tımarhaneye kapatılmıştır. Tabi bu küçük kız zamanla büyümüş, serpilmiş, ancak akli dengesinde bir değişiklik olmamıştır. Kızımızın aklından zoru var ya bir de sürekli anadan doğma gezmektedir. Günün birinde, hastanedeki görevlilerden biri Mary’e tecavüz eder. Bu tecavüz sonunda da Mary hamile kalır bir kız çocuğu doğurur. Yönetim Mary’e kızının öldüğü söylenir.

Bu günden sonra efsaneler şehirde uçuşmaya başlamıştır. Dönem dönem Mary’nin yol kenarında gördüğü, bazılarının ölümüne sebep olduğu gibi hikayeler anlatılır. Hatta bu durum o kadar abartılmıştır ki, onun için cadılar bayramı gibi bir gün bile düzenlenmiştir ve bu gençler arasında çok yaygın olarak kutlanır. Continue reading “Blood Night”