Baharı Neyler – Nâbi

Hatırfüruz-i hüsnün zevk-i baharı neyler Ahuperest-i çeşmin sayd ü şikârı neyler Yârin güzergehidir uşşaka cay-rahat Rindan-i haneberduş dar ü ârı neyler Düşmez güruh-i meste olmak hicabe beste Rüsvaylık dururken namus ü ârı neyler Etmez cüda rakîbi mened-i saye ol meh Bilmem o şuh-i pür kâr ol nabkârı neyler Pest ü …

Back to Top