Firdevsi-i Tavil – Da’avatnama

Uzun Firdevsi’nin Davetname adlı eseri aslında günümüzde korku unsuru dışında adı geçmeyen “Cin” çağırma olaylarına yer veriyor. Tabi başta uyarmak lazım kitap bir nevi hassas kişiler için kitap tehlikeli olabilir. Benim gibi kişiler içinse bir eğlence unsuru. Firdevsî, H.857 (M.1453) yılında Aydıncık civarındaki Belkıs Pınarı’nda doğmuş. On yedi yaşında iken dönemin ünlü şairi Bursalı Melîhî’den aruz dersleri almış, Türk sufisi Şeyh İlâhî’den el alarak tarikate girmiştir. Latîfî, Firdevsî’yi eğitimini Bursa’da almasından dolayı Bursalı olarak göstermiştir. Firdevsî’nin ölüm tarihi ve yeri kesin olarak bilinmemekle birlikte H.918 (M.1512) yılında İstanbul’da yaşadığı anlaşılmaktadır. (ayrıntılı bilgi) Firdevsi Davetname isimli kitabında aslına daha çok derlemelere yer vermiş. Kitabının ön sözünde de belirttiği gibi bunların çoğunu Arapça ve Farsça’dan çevirmiş. Ancak kitapta yazılan her cin çağırma işinin uygulandığı ve doğru olduğunu da vurgulamış. Burada görüyoruz ki eskiden Cin çağırma işinin aslında çok yaygınmış. Aslında kitapta büyü gibi gözüken ama büyü olmayan işleri cinlere yaptırma durumu da mevcut. …

Back to Top