Firdevsi-i Tavil – Da’avatnama

Uzun Firdevsi’nin Davetname adlı eseri aslında günümüzde korku unsuru dışında adı geçmeyen “Cin” çağırma olaylarına yer veriyor. Tabi başta uyarmak lazım kitap bir nevi hassas kişiler için kitap tehlikeli olabilir. Benim gibi kişiler içinse bir eğlence unsuru. Firdevsî, H.857 (M.1453) yılında Aydıncık civarındaki Belkıs Pınarı’nda doğmuş. On yedi yaşında iken …

Back to Top