Etiket: Dost Yayın Evi

  • Batı’da Devrimler ve Devrimci Gelenekler (2)

    <![CDATA[ 6. Fransız Devrimi 1989-99 Fransız Devrimi’nin izi geçmişe doğru on sekizinci yüzyıl Aydınlanması’na ileri doğruysa Rus ve Çin devrimlerine değin sürebilir. Radikal-liberal burjuvazinin Devrimi Aydınlanma ve Devrim On dokuzuncu yüzyıl liberalizmi dört temel özgürlük etrafında dönecekti: Siyasal ve dinsel haklara ilişkin özgürlükler, mülkiyet hakları ve serbest ticaret hakkı. On sekizinci yüzyıl Aydınlanması’nın ana gövdesi…

  • BATI’DA DEVRİMLER VE DEVRİMCİ GELENEKLER (1560-1991)

    BATI’DA DEVRİMLER VE DEVRİMCİ GELENEKLER (1560-1991) 1. Giriş Devrime ilişkin yaklaşımlar Devrimler ve ilerleme fikri <p style=”text-indent: 1.27cm; margin-bottom: 0cm;font-family:times new roman;” align=”justify”><span style=”font-size:85%;”>Marksistler, elbette, John Locke’un sadece özgürlük ve mülkiyet savunusunun eş anlamlı olduğu görüşünü değil, mülkiyetinin korunmasının yönetimin asli işlevinin olması gerektiği görüşünü de asla kabul etmelidirler. Devrimci süreç Devlet, iktidarının geri dönülmez…