Dünden Bugüne Avrupa Birliği (Derleyen: Beril DEDEOĞLU)

AVRUPA BİRLİĞİ BÜTÜNLEŞME SÜRECİ II: AVRUPA BİRLİĞİNİN YAKIN GEÇMİŞİ  Beril DEDEOĞLU  GİRİŞ  Avrupa’daki çabalarını hızlandıran evrelerin savaşlar, çatışmalar ve ekonomik krizlerin sonrasına denk geldiği bilinmektedir. A – Örgütlen Avrupası 1 – İki Savaş Arası Dönem  İlk toplantısını Viyana’da gerçekleştiren Pan Avrupa Birliği hareketi. Fransa ile Almanya’nın Ruhr ve Lorraine bölgelerindeki kömür ve çeliğin birleştirilmesini öngören “Ren Karteli” projesi. 1922’den itibaren İtalya’da faşizmin gelişmesi, 1929 krizi, 1932’de Briand’ın ölmesi, 1933’de Hitler’in şansölye olması ve 1936’da Ren bölgesine asker sokması, Fransa ve Almanya dayanışmasından çıkacak bir Avrupa Birliği projesinin ertelenmesine neden olmuştur. 2 – 2. Dünya Savaşı’nın Etkileri  Winston Churchill, Avrupa ailesini olabildiğince geniş tutarak bir barış, güvenlik ve özgürlük alanına dönüştürülmesi ve bir Avrupa Devletler Birliği oluşturulması önerileri taşımaktadır. Fransız-Alman ittifakı ile İngiltere’nin güçlen dengeleyicisi durumunun sağlanmasından yana olduğunu ortaya koymuştur. Churchill’in projesiyle hayata geçirilen ilk girişim, 1947’de İngiltere ile Fransa arasında imzalanan Dunkerque Antlaşması olmuş ve bu, 17 mart 1948’de …

Back to Top