Asayiş Berkemal Polis Teşkilatının Kuruluşu ve Olay Yeri İnceleme Çalışmaları 1844 1905 / Nail Öztürk

İBB Kültür Yayınları tarafından yayınlanmış olan kitap dönemin yazışmaları ve bazı olaylarını kaleme almış. Her ne kadar ben kitabı o dönemin suç kayıtlarıymış niyetiyle elime alsam da kitap daha çok Polis Teşkilatının kurulması ve yapılanması ile ilgili belgelere yer vermiş. Kitapta günümüz Türkçesi yanı sıra Osmanlıcanın Latin alfabesine çevrilmiş hali ile küçük orijinal metinleri de bulabiliyorsunuz. Kitap hakkında fazla lafa gerek yok meraklısı için iyi bir kitap ama akademik düzeyde bir biraz yetersiz kalıyor. Yine de bazı kapılar açmak konusunda başarılı olabilir. Kitap Açıklaması Osmanlı Devleti’nin kuruluşundan itibaren güvenlik ve huzur ortamının temini devletin üzerinde durduğu en önemli konulardan biridir. Topraklarında subaşılar yasakçılar asesler yeniçeriler falakacılar cebeciler topçular bostancılar kollukçular bekçiler gibi çeşitli gruplarla asayişi ve huzur sağlamayı amaçlayan Osmanlı Devleti bu unsurlarıyla iç güvenlik sorununu çözüme ulaştırmıştır. Osmanlı Devleti’nde özellikle yeniçeriler başkent İstanbul’un güvenliğinden sorumluydu. Yeniçeri Ocağı’nın kapatılmasından sonra Asakir i Mansûre ve Asakir i Redife birlikleri İstanbul ve …

Back to Top