Ernest Callenbach – Ekotopya (Ecotopia The Notebooks and Reports of William Weston)

Ekotopya kitabın ilk sayfalarında şu şekilde tanımlanmış; ECO: Grekçe oikos‘dan (ev, yuva), -TOPIA Grekçe topos‘dan (yer).  Kitabın isminin bana ilk hatırlattığı ekolojik bir dünyaydı. Aslında okurken de yanılmadım. Kitap ekolojik bir ülkeden bahsediyor. Tabi benim tahminimin doğru çıkması son zamanlarda artan ekolojik ürün zımbırtıalrından dolayı. Tabi bununda bir pazarlama taktiği …

Back to Top